קהילה של קהילות

ירושלים, ביתם של אנשים מכלל הקהילות והמגזרים בישראל. ריבוי גווניה הוא המפתח ליצירת חברה סובלנית, יצירתית וצודקת. "קהילה של קהילות" היא עיר בה לכל קהילה הזכות להתקיים במרחב המבטא את ערכיה וצביונה הייחודי. זאת לצד ההכרה בכך שהיא חולקת את המרחב העירוני עם קהילות שונות ממנה, החולקות איתה את אותה הזכות. התנועה הירושלמית מחזקת קהילות שונות ובונה שותפות ביניהן באמצעות ארגון קהילתי לאקטיביזם חוצה מגזרים.

קול הציבור

כוח אזרחי חדש

נקודת מפגש