מעורבת ירושלמית

מפגש נשים שכונתי בין מגזרי, שיוצר הזדמנות לאקטיביזם משותף ברמת השכונה והעיר.

מתוך התפיסה שלנו שכוח אזרחי חוצה מגזרים נבנה קודם כל על בסיס מערכות יחסים פיתחנו יחד עם שותפותינו בתאטרון "משו משו" את מודל העבודה של מעורבת ירושלמית.

קבוצת נשים מתוך השכונה, נשים פעילות שרוצות להשפיע על איכות החיים והחיים המשותפים בשכונה. הן מגיעות מכל המגזרים ומשתתפות בתוכנית בת בין 8-10 מפגשים. במסגרת התוכנית, מלבד ההיכרות והלמידה האישית כחלק מתהליך קבוצתי, הן נחשפות לעקרונות של ארגון קהילתי ככלי מרכזי ליצירת השפעה, וכן עוסקות בסוגיות שמעסיקות את השכונה ופועלות כדי לקדם פתרונות עבורן.

אנחנו מאמינים שהשותפות על בסיס זהות מגדרית יוצרת תשתית חשובה לתודעה חוצת מגזרים ומעמדות.

אם את פעילה בשכונה או בעיר, מעוניינת לבנות קבוצת פעולה שתקדם נושא ספציפי בשכונה, פני אלינו. נשמח לסייע בהקמה של קבוצה ו/או לעדכן על קבוצות אחרות שקמות.